dimecres, 27 de juny de 2018

Deures d'estiu de C. Soccials de 1r curs d'ESO. Són obligatoris per les persones que no han superat la matèria.


Deure d’estiu de 1r d’  ESO de C. Social, curs 2017-2018
Del llibre de text de Geografia i Història de l’editorial Teide, fer  els exercicis en una llibreta o  fulls de manera ordenada i paginada, aquests són considerats el dossier que hauràs d’ entregar al setembre, el dia de l’examen, és obligatori per poder realitzar aquesta prova, és a dir, l’ aportació d’ aquest dossier.
Els percentatges que aplicarem per avaluar són: el 40% les activitats de deures d’estiu, és a dir el dossier anomenat abans, i el 60% l’examen del setembre.

Activitats del dossier d’estiu són les següents, fes:
-         Pagina 37,63,87,109,145,169197,227,257,281,311,331 del llibre, ho pots fer amb l’ajuda de la plataforma Weeras, però ho has de escriure en paper,  és a dir en la llibreta, full, que seran considerats  el dossier.
-         També has d’imprimir un mapa mut  en un full, sobre  els continents i completar-ho mirant la pàg. 40 amb el nom de tots els continents i oceans
*Important de cara a l’examen sobretot estudiar les pàgines 37,145,227,281,311,331 i  el mapa de la pàg. 40 sobre continents i oceans.